Odpovědný za internetové stránky společnosti Skil Europe B.V.

Jméno a adresa

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Nizozemí

Představenstvo

Gerhard Kobesen
Frank Stauch

Telefonní číslo

+31 76 57 95 000

Registrační číslo obchodní komory

20067148

Právní upozornění společnosti Skil Europe BV

© Copyright 2011-2017

Všechna práva vyhrazena. Text, fotografie, obrázky, zvuky, animace, videozáznamy a jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Skil jsou chráněny autorským právem a ostatními zákony na ochranu obchodních práv. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, upravován nebo zpřístupňován třetím stranám ke komerčním účelům. Některé webové stránky společnosti Skil obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu třetích stran.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní známky na webových stránkách společnosti Skil chráněny obchodním zákoníkem. To platí zejména pro obchodní známky, typové značky, loga a emblémy společnosti Skil. Značky a designové prvky používané na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Skil Europe BV.

Záruční upozornění

Tyto webové stránky byly sestaveny s největší pečlivostí. Nicméně, společnost Skil Europe BV neručí přesnost poskytovaných informací. Společnost Skil Europe BV nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo použitím těchto webových stránek, s výjimkou úmyslného zneužití nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti Skil.

Licenční upozornění

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách společnosti Skil, např. patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Tato webová stránka neposkytuje licenci k použití duševního vlastnictví společnosti Skil nebo třetích stran.

Právní upozornění

Společnost Skil Europe BV Limited vám děkuje za návštěvu webové stránky a za váš zájem o naše výrobky. Veškeré osobní údaje zadané na webové stránce společnosti Skil jsou ukládána, zpracována a v případě potřeby předávána společnostem skupiny Skil Europe BV výhradně za účelem poskytování osobních služeb, odesílání informací o výrobcích nebo nabízení služeb. Společnost Skil Europe BV zaručuje, že vaše údaje podléhají přísnému utajení v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Prohlášení společnosti Skil Europe BV o osobních údajích

Společnost Skil Europe BV děkuje za váš zájem o naše výrobky a návštěvu našich webových stránek.

Společnost Skil respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je důležitou záležitostí, které během naší obchodní činnosti věnujeme zvláštní pozornost. Osobní údaje shromážděné během návštěv našich webových stránek jsou zpracovány jako důvěrné a v souladu se zákonem. Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí strategie naší společnosti. Webové stránky společnosti Skil mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nespadají pod toto prohlášení o osobních údajích.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naše webové stránky, náš webový server automaticky zaznamená název vašeho internetového poskytovatele, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které jste navštívili, datum a délku vaší návštěvy. Společnost Skil může používat cookies a aktivní součásti (např. JavaScript), aby mohla sledovat preference návštěvníků a odpovídajícím způsobem optimalizovat své webové stránky. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče, buď tak, aby vás upozornil při přijetí cookie, nebo odmítl přijmout cookies. Respektujte prosím, že určité oblasti většiny stránek nemusí fungovat správně, pokud odmítnete přijmout cookie.

Další osobní údaje jsou ukládány pouze s vaším souhlasem, například při registraci, průzkumu, soutěži nebo plnění smlouvy.

Použití a zpřístupnění osobních údajů a specifikace účelu

Společnost Skil bude používat vaše osobní údaje výhradně za účelem technické správy webových stránek, správy zákazníků, průzkumu a marketingu výrobků, a to pouze v rozsahu jednotlivých specifických případů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám mimo společnost Skil Europe BV bez vašeho souhlasu.

Bezpečnost

Společnost Skil využívá bezpečnostní opatření k ochraně údajů proti neoprávněné manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému zveřejnění. Naše bezpečnostní procesy jsou soustavně vylepšovány v souladu s novými technologiemi.

Svoboda volby

Rádi bychom používali vaše údaje k poskytování informací o našich výrobcích, službách a k zasílání žádostí o váš názor, pokud je to vhodné. Samozřejmě, že vaše účast na těchto akcích je dobrovolná. Pokud nesouhlasíte, kdykoliv nás informujte, abychom mohli zakázat využívání vašich údajů. Další informace získáte na místních webových stránkách.

Kontakt

S žádostmi o informace, užitečné rady, se stížnostmi týkajícími se zpracování vašich osobních údajů se obracejte na našeho vrchního úředníka pro ochranu údajů. Pokud údaje nejsou správné i přes naši snahu o přesnost a aktuálnost, na základě vaší žádosti je opravíme. Pokud údaje nejsou správné i přes naši snahu o přesnost a aktuálnost, na základě vaší žádosti je opravíme.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Technické požadavky

Aby naše internetové stránky byly optimálně zobrazeny na vašem počítači a mohli jste využívat všechny funkce dostupné na této stránce, respektujte prosím následující doporučení:

Prohlížeč

Doporučujeme používat následující prohlížeče: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari a Opera 10.6. Pokud používáte starší verze prohlížečů (např. Internet Explorer 6), nemusí být některé funkce dostupné.

Flash® Player

Některé z internetových stránek společnosti Skil obsahují animace, které byly vytvořeny pomocí aplikace Flash®. Abyste mohli přehrávat animace ve vašem prohlížeči, musíte mít nainstalovaný doplněk Flash® Plug-in. Stáhnout jej můžete zde:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Na některých internetových stránkách společnosti Skil jsou k dispozici dokumenty ve formátu PDF. K pročítání těchto dokumentů musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe® Reader, kterou si můžete stáhnout zde:

www.adobe.com

JavaScript

Některé funkce na internetových stránkách společnosti Skil vyžadují, abyste ve svém prohlížeči povolili používání jazyka JavaScript. Proto vám doporučujeme povolit jazyk JavaScript ve vašem prohlížeči.

Cookies

Některé funkce na internetových stránkách společnosti Skil vyžadují, abyste ve svém prohlížeči povolili používání Cookies. Proto vám doporučujeme povolit používání Cookies ve vašem prohlížeči.