Služby opráv

Služby opráv


Opravy na základe Záruka

Najrýchlejším spôsobom ako zabezpečiť opravu náradia Skil je vrátiť ho (spolu s potvrdenkou o kúpe) predajcovi Skil. Predajca zabezpečí, aby vaše náradie opravili plne kvalifikovaní technici. Náradie môžete vrátiť bez príslušenstva a puzdra. Pred vrátením nesmie byť vaše náradie rozoberané. Náklady na opravu hradí spoločnosť Skil. V niektorých prípadoch vám namiesto opravy vydáme náhradný výrobok.

Pozáručné Záruka

Aj v tomto prípade vám odporúčame vrátiť náradie bez príslušenstva a puzdra predajcovi značky Skil. Potom môžete určiť výšku sumy, ktorú ste ochotný zaplatiť za opravu. Ak chcete, pred opravou si môžete vyžiadať cenovú ponuku. Je to platená služba, ktorú vám odpustíme, ak cenovú ponuku akceptujete a necháte si opraviť svoje náradie.

Výmenné diely

Ak na opravu náradia potrebujete nové alebo výmenné dielce, potrebné informácie nájdete prostredníctvom našich stránok venovaných službe náhradných dielcov.

Na začiatok stránky

Imprint

© 2011-2017 Skil Maters, všetky práva vyhradené