Za internetové stránky zodpovedá Skil Europe B.V.

Meno a adresa

Skil Europe B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
Holandsko

Správna rada

Gerhard Kobesen

Telefón

+31 76 57 95 000

registračné číslo obchodnej komory

20067148

Právna rada

© Copyright 2011-2017

Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafika, zvukové záznamy, animácie a videá, ako aj ich spracovanie na stránkach spoločnosti Skil sú chránené autorskými právami a ostatnými ochrannými komerčnými právami. Obsah týchto webových stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť alebo sprístupňovať tretím stranám za účelom komerčného využitia. Niektoré webové stránky Skil obsahujú takisto obrázky chránené autorskými právami tretích strán.

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky obchodné značky na webových stránkach Skil sú chránené zákonom o obchodných značkách. Platí to najmä o obchodných značkách spoločnosti Skil, typových pečatiach, firemných logách a emblémoch. Značky a dizajnové prvky použité na našich stránkach sú duševným majetkom Skil Europe BV.

Poznámka k záruke

Webová stránka bola zostavená s mimoriadnou starostlivosťou. Skil Europe BV však nemôže zaručiť presnosť uvedených informácií. Skil Europe BV vylučuje zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté priamo alebo nepriamo použitím tejto webovej stránky, s výnimkou úmyselného zneužitia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti Skil.

Poznámka k licencii

Chránené je duševné vlastníctvo obsiahnuté na webovej stránke Skil, napr. patenty, značky a autorské práva. Webová stránka neposkytuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti Skil alebo tretích strán.

Právna poznámka

Skil Europe BV Limited vám ďakuje za návštevu tejto webovej stránky a za váš záujem o naše výrobky. Všetky osobné údaje vložené na webovej stránke Skil sa ukladajú, spracovávajú a v prípade potreby preposielajú spoločnostiam Skil Europe BV výlučne za účelom poskytnutia personálneho servisu pre vás, pre odosielanie informácií o výrobkoch alebo pre poskytnutie ponuky služieb. Skil Europe BV ručí, že vaše údaje sú považované za dôverné v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Súkromné údaje Skil Europe BV

Skil Europe BV oceňuje váš záujem o naše výrobky a návštevu tejto webovej stránky.

Skil rešpektuje vaše súkromie

Ochrana vášho súkromia pri spracovaní vašich osobných údajov je dôležitým záujmom, ktorému venujeme mimoriadnu pozornosť. Osobné údaje získané počas návštev našich webových stránok spracovávame ako dôverné a podľa ustanovení príslušných zákonov. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou politiky našej spoločnosti. Webové stránky Skil môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú kryté týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Zber a spracovanie osobných údajov

Webový server pri návšteve našich webových stránok automaticky zaznamenáva meno vášho poskytovateľa pripojenia do internetu, webovú stránku, z ktorej nás navštevujete a dátum a dĺžku vašej návštevy. Skil môže používať cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií našich návštevníkov a prípadnú optimalizáciu našich webových stránok. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli upozornení pri prijatí cookie súboru alebo na odmietnutie prevzatia cookie súboru. Pamätajte, prosím že určité oblasti väčšiny stránok nemusia správne fungovať, ak odmietnete cookies.

Ostatné osobné údaje sa archivujú len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad pri registrácii, prieskume, súťaži alebo pri kontaktovaní.

Používanie a poskytnutie osobných údajov a špecifikácia účelu

Skil použije vaše osobné údaje len na účel technickej administrácie webových stránok, zákazníkov, prieskumu trhu a marketingu, a len v rozsahu potrebnom pre každý špecifický prípad. Bez vášho súhlasu nebudú vaše údaje poskytnuté tretím stranám mimo Skil Europe BV.

Bezpečnosť

Skil používa bezpečnostné opatrenia na ochranu poskytnutých údajov proti zneužitiu, strate, zničeniu, prístupu neautorizovaných osôb alebo proti neautorizovanému šíreniu. Naše bezpečnostné procedúry sú neustále zdokonalované podľa technologického vývoja.

Sloboda výberu

Radi by sme využili vaše údaje, aby sme vás mohli informovať o výrobkoch a službách a získali váš názor tam, kde je to vhodné. Samozrejme, že vaša účasť na takýchto kampaniach je dobrovoľná. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, kedykoľvek nás môžete informovať a my zakážeme využívanie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich lokálnych webových stránkach.

Kontakt

Informácie, návrhy, sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete poslať vedúcemu oddelenia ochrany údajov. Ak by boli uvedené nesprávne údaje napriek našej snahe o presnosť a včasnosť, na vaše požiadanie predmetné údaje bezodkladne opravíme. Ak by boli uvedené nesprávne údaje napriek našej snahe o presnosť a včasnosť, na vaše požiadanie predmetné údaje bezodkladne opravíme.

Robert Bosch France
Mr. Golo Seume (RBFR/DSO)
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
Francúzsko

Technické požiadavky

Aby ste mohli optimálne sledovať naše internetové stránky na vašom počítači a využili všetky ponúkané funkcie, prečítajte si, prosím, tieto odporúčania:

Prehliadač

Odporúčame používať niektorý z týchto prehliadačov: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari a Opera 10.6. Pri použití staršej verzie prehliadača (napr. Internet Explorer 6) môže byť v určitých prípadoch obmedzená funkčnosť webovej stránky.

Flash® Player

Niektoré internetové stránky Skil obsahujú animácie, ktoré sa vytvorili pomocou Flash®. Na prehrávanie animácií vo vašom prehliadači potrebujete mať nainštalovaný plugin Flash®, ktorý si môžete stiahnuť na:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektoré internetové stránky Skil obsahujú dokumenty PDF. Aby ste mohli čítať tieto dokumenty, musíte mať nainštalovaný program Adobe® Reader, ktorý si môžete stiahnuť na:

www.adobe.com

JavaScript

Niektoré komfortné funkcie na internetových stránkach Skil vyžadujú prehliadač, ktorý má povolený JavaScript. Preto odporúčame aktivovať si JavaScript vo vašom prehliadači.

Cookies

Niektoré komfortné funkcie na internetových stránkach Skil vyžadujú prehliadač, ktorý má povolené cookies. Preto odporúčame aktivovať si cookies vo vašom prehliadači.