Zodpovednosť za webové stránky spoločnosti Skil

Názov a adresa

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Holandsko

Výkonný riaditeľ

Alexander Bartel

Kontaktné informácie

Telefónne číslo: +31(0)76-205 0400

Číslo registrácie v obchodnej komore

66638054 (Holandsko)

Identifikačné číslo DPH

NL856641273B01

Právne vyhlásenie a vylúčenie zodpovednosti spoločnosti Skil BV

© Copyright 2017

Všetky práva vyhradené. Táto webová stránka a všetky texty, obrázky, grafika, zvukové záznamy, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie, na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami a inými vlastníckymi a ochrannými právami. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, šírený, pozmenený ani sprístupnený tretím stranám na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Skil BV a/alebo jej poskytovateľov licencie. Niektoré webové stránky spoločnosti Skil môžu tiež obsahovať materiál, ktorý podlieha autorským právam tretej strany.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti Skil sú chránené podľa zákona o ochranných známkach. Vzťahuje sa to predovšetkým na ochranné známky, typové označenia, firemné logá a emblémy spoločnosti Skil. Známky a prvky dizajnu použité na našich webových stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Skil BV.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Skil BV však napriek tomu nemôže zaručiť presnosť uvedených informácií. Spoločnosť Skil BV týmto vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky s výnimkou prípadu úmyselného porušenia povinností alebo hrubej nedbalosti zo strany spoločnosti Skil. Obsah tejto webovej stránky môže byť kedykoľvek zmenený alebo odstránený bez upozornenia.

Súkromné údaje Skil BV

Skil BV oceňuje váš záujem o naše výrobky a návštevu tejto webovej stránky.

Skil rešpektuje vaše súkromie

Ochrana vášho súkromia pri spracovaní vašich osobných údajov je dôležitým záujmom, ktorému venujeme mimoriadnu pozornosť. Osobné údaje získané počas návštev našich webových stránok spracovávame ako dôverné a podľa ustanovení príslušných zákonov. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou politiky našej spoločnosti. Webové stránky Skil môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú kryté týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Zber a spracovanie osobných údajov

Webový server pri návšteve našich webových stránok automaticky zaznamenáva meno vášho poskytovateľa pripojenia do internetu, webovú stránku, z ktorej nás navštevujete a dátum a dĺžku vašej návštevy. Skil môže používať cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií našich návštevníkov a prípadnú optimalizáciu našich webových stránok. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli upozornení pri prijatí cookie súboru alebo na odmietnutie prevzatia cookie súboru. Pamätajte, prosím že určité oblasti väčšiny stránok nemusia správne fungovať, ak odmietnete cookies.

Ostatné osobné údaje sa archivujú len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad pri registrácii, prieskume, súťaži alebo pri kontaktovaní.

Používanie a poskytnutie osobných údajov a špecifikácia účelu

Skil použije vaše osobné údaje len na účel technickej administrácie webových stránok, zákazníkov, prieskumu trhu a marketingu, a len v rozsahu potrebnom pre každý špecifický prípad. Bez vášho súhlasu nebudú vaše údaje poskytnuté tretím stranám mimo Skil BV.

Bezpečnosť

Skil používa bezpečnostné opatrenia na ochranu poskytnutých údajov proti zneužitiu, strate, zničeniu, prístupu neautorizovaných osôb alebo proti neautorizovanému šíreniu. Naše bezpečnostné procedúry sú neustále zdokonalované podľa technologického vývoja.

Sloboda výberu

Radi by sme využili vaše údaje, aby sme vás mohli informovať o výrobkoch a službách a získali váš názor tam, kde je to vhodné. Samozrejme, že vaša účasť na takýchto kampaniach je dobrovoľná. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, kedykoľvek nás môžete informovať a my zakážeme využívanie vašich údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich lokálnych webových stránkach.

Technické požiadavky

Aby ste mohli optimálne sledovať naše internetové stránky na vašom počítači a využili všetky ponúkané funkcie, prečítajte si, prosím, tieto odporúčania:

Prehliadač

Odporúčame používať niektorý z týchto prehliadačov: Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Google Chrome 5.0.x, 5.x, Safari a Opera 10.6. Pri použití staršej verzie prehliadača (napr. Internet Explorer 6) môže byť v určitých prípadoch obmedzená funkčnosť webovej stránky.

Adobe® Reader

Niektoré internetové stránky Skil obsahujú dokumenty PDF. Aby ste mohli čítať tieto dokumenty, musíte mať nainštalovaný program Adobe® Reader, ktorý si môžete stiahnuť na: www.adobe.com

JavaScript

Niektoré komfortné funkcie na internetových stránkach Skil vyžadujú prehliadač, ktorý má povolený JavaScript. Preto odporúčame aktivovať si JavaScript vo vašom prehliadači.

Cookies

Niektoré komfortné funkcie na internetových stránkach Skil vyžadujú prehliadač, ktorý má povolené cookies. Preto odporúčame aktivovať si cookies vo vašom prehliadači.